Különös közzétételi lista

Közzétételi lista

Alapító okirat

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 1. § (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista
 2. a)felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót,
 3. b) a bejegyzési időre meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

Beiratkozás ideje:  2021. június 22-24.

engedélyezett osztályok:

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, építészet szakmacsoport, építőipar ágazat
Kód:  0451
Induló osztályok száma:  
magasépítő technikus szakképesítés szerezhető meg. 
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

1+ 5 évfolyamos, nyelvi előkészítő, szakmai kerettantervre épülő, építészet szakmacsoport, építőipar ágazat

Kód: 0452 (angol nyelv)
Kód: 0453 (német nyelv)

Induló osztályok száma: 1 (0,7 angol nyelv, 0,3 német nyelv)

magasépítő technikus szakképesítés szerezhető meg.

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, építészet szakmacsoport, építőipar ágazat
Kód:  0454
Induló osztályok száma: 0,7 
mélyépítő technikus szakképesítés szerezhető meg. 
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, gépészet szakmacsoport, épületgépészet ágazat

Kód: 0455

Induló osztályok száma: 1

épületgépész technikus szakképesítés szerezhető meg

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, faipar szakmacsoport, faipar ágazat
Kód:  0456
Induló osztályok száma : 0,3

faipari technikus  szakképesítés szerezhető meg. 
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

Érettségire épülő, 2 éves nappali rendszerű képzések:

Magasépítő technikus 
Mélyépítő technikus 
Épületgépész technikus 
Faipari technikus

 1. c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként egy térítési díj, egy tandíj, egyéb díjfizetési hely (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartható adókedvezményeket, amelyek a jogosultsági és igénylési feltételeket tartalmazzák feltételeket is,

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 34., 35., 36. §-a szerint: PDF.

 1. d) fenntartható nevelési - oktatási intézményi munkával összefüggő értékelések nyilvános megállapítása és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítását, egyéb ellenőrzéseket, tanulmányok nyilvános megállapítását,

Az elmúlt időszakban nem volt ilyen ellenőrzés.

 1. e) a nevelési - oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvényeket, események időpontját, -
 2. f) pedagógiai - szakmai ellenőrzési megállapítás a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

 

 1. g) aszervezeti és működési szabályzat, a házirendet  és a Szakmai programotot tartalmazzák.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívülről

 1. a)betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,
 2. b)betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munka segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. c) az országos mérés - értékelés évenkénti eredményeit

A kompetenciamérés eredménye:

Telephelyi 2019

Intézményi 2018

Intézményi 2017

Intézményi 2016 
Telephelyi 2016

Intézményi 2015 
Telephelyi 2015

 1. d) a tanulók le - és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatosan,

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

Lemorzsolódás 2018-2019

Lemorzsolódás 2017-2018 
Lemorzsolódás 2016-2017 
Lemorzsolódás 2015-2016 
Lemorzsolódás 2014-2015

 1. e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

 Érettségi vizsgák átlageredményei 2019

Érettségi vizsgák átlageredményei 2018 
Érettségi vizsgák átlageredményei 2017 
Érettségi vizsgák átlageredményei 2016 
Érettségi vizsgák átlageredményei 2015 
Érettségi vizsgák átlageredményei 2014 
Érettségi vizsgák átlageredményei 2013

 1. f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeit,

Korrepetálások, érettségi előkészítők, szakkörök, igénybevételének lehetőségei

 1. g)a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 2. h)az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti előírások, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

Osztályozó vizsga letételének ideje:

9 - 11. évfolyamon: 2021. június első két hete
12. vagy 5/13. és 1/15. évfolyamon: 2021. április utolsó két hete

A tervezett érettségi és szakmai vizsgák időpontjai a tanév rendjében  találhatók meg.

 1. i) az iskolai osztályok számai és az egyes osztályok a tanulók létszámát.

2020-2021 tanév osztályai

2019-2020 tanév osztályai

2018-2019 tanév osztályai

2017-2018 tanév osztályai 
2016-2017 tanév osztályai 
2015-2016 tanév osztályai 
2014-2015 tanév osztályai 
2013-2014 tanév osztályai

A szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei:

Pályakövetés 2020.

Pályakövetés 2019

Pályakövetés 2018 
Pályakövetés 2017 
Pályakövetés 2016 
Pályakövetés 2015 
Pályakövetés 2014 
Pályakövetés 2013

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI

KÉPZÉSEK

Péchy brand tanári tanácsok 72

 Megnézem a képzéseket