Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23. § (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

Beiratkozás ideje: 2018. június 22.

engedélyezett osztályok :

4+1 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, építészet szakmacsoport, építőipar ágazat
Kód: 0451
Induló osztályok
száma: 3
4 év alatt érettségi továbbá digitális műszaki rajzoló és építő- és anyagmozgató gép kezelője
szakképesítés, érettségi után, 1 év alatt magasépítő- vagy mélyépítő technikus szakképesítés szerezhető meg.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

4+1 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, gépészet szakmacsoport, épületgépészet ágazat
Kód: 0452
Induló osztályok
száma: 1
4 év alatt érettségi továbbá épületgépészeti előkészítő szakképesítés, érettségi után, 1 év alatt épületgépész technikus szakképesítés szerezhető meg.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

4+1 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, faipar szakmacsoport, faipar ágazat
Kód: 0453
Induló osztályok
száma: 1
4 év alatt érettségi továbbá bútoripari gyártás-előkészítő, szervező és építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés, érettségi után, 1 év alatt faipari technikus szakképesítés szerezhető meg.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

Érettségire élülő, 2 éves nappali rendszerű képzések:

Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Épületgépész technikus
Faipari technikus

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 34., 35., 36. §-a szerint: PDF.

d) a fenntartó nevelési - oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

Az elmúlt időszakban nem volt ilyen ellenőrzés.

e) a nevelési - oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, - PDF.

f) a pedagógiai - szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

Az elmúlt tanévben egy fő tanfelügyeleti ellenőrzésére került sor. Mind a nyolc kompetenciára maximális pontszámot kapott, a külső szakértők elismerően nyilatkoztak.

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés - értékelés évenkénti eredményeit

A kompetenciamérés eredménye:

Intézményi 2016
Telephelyi 2016
Intézményi 2015
Telephelyi 2015

d) a tanulók le - és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

Lemorzsolódás 2016-2017
Lemorzsolódás 2015-2016
Lemorzsolódás 2014-2015

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

Érettségi vizsgák átlageredményei 2017
Érettségi vizsgák átlageredményei 2016
Érettségi vizsgák átlageredményei 2015
Érettségi vizsgák átlageredményei 2014
Érettségi vizsgák átlageredményei 2013

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

Korrepetálások, érettségi előkészítők, szakkörök, igénybevételének lehetőségei

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

Osztályozó vizsga letételének ideje:

9 - 11. évfolyamon : 2018. június első két hete
12. illetve 5/13. és 2/14. évfolyamon: 2018. április utolsó két hete

A tervezett érettségi és szakmai vizsgák időpontjai a tanév rendjében találhatók meg.

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

2017-2018 tanév osztályai
2016-2017 tanév osztályai
2015-2016 tanév osztályai
2014-2015 tanév osztályai
2013-2014 tanév osztályai

A szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei

Pályakövetés 2016
Pályakövetés 2015
Pályakövetés 2014
Pályakövetés 2013

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot